http://www.caib.es/govern

Darrera actualització:  27/04/2015

Aquesta és la primera de dues convocatòries de subvencions, que arribaran a un total de 3,2 milions d’euros. Es convoquen per separat ja que la segona està subjecta a finançament de fons europeus i té, per tant, una tramitació administrativa diferent. L’objectiu d’aquesta primera convocatòria és impulsar programes en matèria d’acció social orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, d’informació, d’atenció i d’ajuda a les persones que els necessitin a causa de les seves dificultats de desenvolupament en la societat.

En les pròximes setmanes s’anunciarà la convocatòria de la resta d’ajuts, que conformen un total de 3,2 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 28 % respecte de l’any 2014, quan es va pressupostar en 2,5 milions d’euros. Els destinataris d’aquestes ajudes —que s’instrumentalitzaran mitjançant els projectes que presentin entitats privades sense ànim de lucre— són les persones en risc d’exclusió social que requereixen el màxim suport dels poders públics per poder viure amb plenitud de drets o participar amb igualtat de condicions que la resta de la ciutadania en la vida econòmica, social, educativa i cultural del país.

Mitjançant la convocatòria aprovada avui, es finançaran els tipus de projectes següents:

Programes dirigits a la cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, cures bàsiques, habitatge, etc.).

Programes que treballin amb persones joves sotmeses a tutela administrativa o amb expedient de mesures judicials i que es troben en procés d’emancipació.

La prevenció de l’exclusió social de persones recluses, exrecluses o implicades en procediments judicials, així com programes i serveis que treballen amb persones en situació d’exclusió social per prostitució o drogoaddicció.

Les despeses derivades del manteniment dels centres de dia i dels serveis ocupacionals per a l’atenció social especialitzada a persones amb discapacitat per malaltia mental greu a l’àmbit territorial de les Illes Balears.