La ‘Mesa de diálogo civil’, formada per la major part de les federacions d’entitats del Tercer Sector Social d’Euskadi, ha acordat amb el Govern basc, després de dos anys de treballs, un nou sistema de concertació en l’àmbit dels serveis socials que prioritza les entitats del Tercer Sector.

Aquest nou sistema, que s’emmiralla en els concerts educatius i queda regulat al marge de la Llei de contractes del sector públic, permetrà a les entitats del Tercer Sector Social basques millorar el seu marc legal de col.laboració per a la prestació dels serveis inclosos en la cartera de serveis de la llei basca de serveis socials de l’any 2008. El nou sistema ha quedat recollit en un Decret que desenvolupa els articles 61 a 68 de l’esmentada llei. El seu objectiu és configurar un marc jurídic en el qual les entitats del Tercer Sector mantinguin la seva posició principal en la prestació dels serveis socials al País Basc per motiu de la seva trajectòria històrica i el seu paper essencial en el moment actual en aquest àmbit.

Les entitats que podran accedir a aquest nou règim de concert seran aquelles que obtinguin del mateix Govern basc la declaració d’’entitat d’interès social’. Per això el Govern basc també ja ha elaborat el Decret que regularà el procediment per acreditar aquest tipus d’entitats.