El Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dimarts per assentiment de tots els grups polítics la Proposició de llei del tercer sector d’acció social, una iniciativa legislativa conjunta dels partits polítics amb representació a la cambra que beneficiarà unes 70 entitats privades de les Illes.

Aquestes entitats donen suport i realitzen activitats socials en l’àmbit dels serveis socials, laborals, educatiu i sanitari.

Aquest sector compta a les Illes amb 150.000 usuaris i 6.000 voluntaris i dona feina a 3.500 persones. Les Illes Balears es converteixen, així, després del País Basc, en la segona comunitat autònoma amb una llei d’aquestes característiques.

El denominat tercer sector reuneix les entitats privades de les Balears que desenvolupen un treball social. El seu principal objectiu és promoure la inclusió sociolaboral i l’exercici dels drets de les persones, les famílies, els grups, els col·lectius i les comunitats que afronten situacions de vulnerabilitat, exclusió, desprotecció, discapacitat i dependència.

La nova llei crea el marc legal que regirà el tercer sector a través de les organitzacions i xarxes que el conformen. A més, permetrà promoure mesures orientades a l’enfortiment d’aquestes organitzacions i xarxes i en regularà la relació amb les administracions públiques i el finançament dels serveis que ofereixen.

La llei recull com a principis d’aquestes entitats la participació social, la solidaritat i la justícia, la responsabilitat pública i la corresponsabilitat de la inclusió social, el diàleg civil i la democràcia participativa, la cooperació amb el sector públic, la transversalitat i la responsabilitat social.

Tots els grups polítics han ressaltat la importància de comptar amb una llei que reculli les funcions d’aquestes entitats i la seva relació amb les administracions públiques.

El ponent d’aquesta iniciativa legislativa, el socialista Jaume Garau, ha posat en relleu com és d’important l’acord assolit entre tots els partits polítics i l’acord amb el Govern i les entitats del tercer sector.

Aquesta llei “suposa el reconeixement” del treball i de la trajectòria d’aquestes entitats a les Balears, per la qual cosa aquesta iniciativa és un “motiu d’alegria”, ha dit Garau.