La Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social a l’Estat Espanyol ha presentat el seu nou estudi “La desigualdad en Salud”, en el qual es reflecteix la incidència de les diferències socioeconòmiques en la salut de les persones. En aquest sentit, l’estudi assenyala que a les Illes Balears el percentatge de dones en situació de pobresa que no s’ha fet mai o fa més de tres anys una mamografia, està molt per sobre de la mitjana. I és que les desigualtats afecten especialment els grups de població més pobres i evidencien la necessitat d’abordar la pobresa com un factor transversal en les polítiques de salut pública.

L’estudi demostra que l’estat de salut és clarament més deficient entre les persones en situació de pobresa, tant pel que fa a la salut percebuda, com a l’existència de malalties cròniques i limitacions bàsiques de la vida diària. Quatre de cada deu persones pobres (37,4%) consideren que la seva salut és regular, dolenta o molt dolenta. Aquesta xifra és 11 punts superior al de les persones no pobres (febrer 26%).

Pel que fa a l’assistència sanitària, la manca d’accés per causes econòmiques tant a medicaments receptats com a atenció mèdica, bucodental i salut mental, és entre tres i cinc vegades més elevada entre les persones pobres que entre les no pobres.

El fet de ser dona aguditza les desigualtats de la pobresa. Els percentatges de dones amb manca d’atenció sanitària per causes econòmiques són més alts que els dels homes per a totes les tipologies analitzades: atenció mèdica, dental, salut mental i accés a medicaments.

L’informe també mostra que les persones en situació de pobresa fumen més (24,5% / 20,8%); són més obeses (21,9% / 15%); fan menys exercici (47% / 32,6%) i consumeixen menys alcohol (28,8% / 43,5%). A més, s’alimenten pitjor i consumeixen menys fruita, verdures, carn i peix.

Durant l’acte de presentació, el president d’EAPN Espanya i EAPN Europa, Carlos Susías ha fet palès que “l’informe demostra que les administracions públiques han de prendre mesures per millorar l’accés als serveis sanitaris per part de les persones en situació o risc de pobresa”.