Palma. 27 de març de 2012.TSSIB

Hotel d’Entitats Ciutadanes del Mercat del Camp Redó

El Tercer Sector Social Illes Balears constituït per 8 xarxes d’entitats sense ànim de lucre (COORDINADORA-Federació Balear de Persones amb Discapacitat, EAPN- Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social, FEAPS Balears, FESSMM, foQua, REAS Balears, Predif Illes Balears i Fòrum ONG de Menorca com a entitat adherida) es va reunir dia 21 de març amb el Vicepresident Econòmic del Govern Balear, José Ignacio Aguiló. El Vicepresident manifestà la intenció del Govern de  liquidar, durant l’any en curs,  tot el deute acumulat fins a 31 de desembre de 2011.

Properament es mantindrà una reunió amb els tècnics de la Conselleria d’Economia per tal d’establir un calendari de pagaments i per agilitzar la tramitació dels mateixos.

Això no obstant el TSSIB vol expressar, mitjançant aquesta roda de premsa, la seva preocupació per la incertesa que representa no saber si podran continuar mantenint els serveis que presten i fins i tot, si algunes entitats, de gran arrelament i amb molts anys de funcionament, hauran de tancar les seves portes. És per això que és vital que el compromís adquirit per la Conselleria es compleixi estrictament.

La demora en els pagaments per part de les administracions públiques dels serveis prestats per les entitats no lucratives no és nova. Fa dos anys que aquesta mateixa situació va ser denunciada i a dia d’avui continua.

A més, cal afegir, que les entitats estan assumint els interessos bancaris, cada vegada per cert, més elevats. De la mateixa forma, cada vegada és més complicat obtenir un confirming i negociar amb els bancs préstecs per mantenir la liquiditat. Això en la pràctica significa “fer de banc” per a les administracions públiques.

El deute de les administracions públiques a 31/12/11 a les entitats sense ànim de lucre que presten serveis per a l’atenció de col·lectius en situació de vulnerabilitat ascendeix a 29.517.382 €:

-Deute del Govern de les Illes Balears: 12.190.542 euros.

– Deute dels Consells insulars: 7.804.219 euros.

– Deute dels Ajuntaments: 9.522.621 euros.

El Govern Balear ha fet esforços aquests darrers mesos i ha pagat 4.500.000 € del seu deute. Però aquests pagaments són insuficients per garantir la normalitat en el funcionament de les entitats socials.

Manteniment de les partides pressupostàries per a 2012

Per altra banda exigim que per aquest 2012 es mantinguin les inversions de totes les Administracions Públiques en matèria social i es puguin mantenir els serveis que estan actualment en marxa ja que degut a la situació de crisis les demandes de la població estan augmentant.

Cal recordar que aquests serveis donen atenció bàsica a prop de 120.000 persones i que empren a 3.200 treballadors/es i que compten amb més de 5.000 voluntaris/es. Si en època de bonança econòmica aquests col·lectius estan en situacions de vulnerabilitat, atacar-los directament ara podria tenir conseqüències molt negatives en una societat que necessita més que mai la cohesió i  la pau social.

Ens referim a serveis que donen prestacions bàsiques a col·lectius ja de per si mateix vulnerables. A través de les entitats del Tercer Sector Social Illes Balears s’atén a persones majors, a persones amb discapacitat, a joves, a dones, a menors i a les seves famílies, a immigrants i asilats, a persones amb malalties mentals, a malalts crònics, a persones amb conductes additives, a persones amb dificultats d’inserció laboral, a reclusos o ex-reclusos i a la població en general.