14 d’octubre de 2014

Pacte per a la Inclusió Social

L’objecte del document signat a la sala de les Passes Perdudes del Parlament, en presència de la presidenta Margalida Durán, és doble. Per una part, “millorar les condicions de vida de les persones en situació de pobresa i d’exclusió social” i, per altra, “facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials que treballen amb aquests col•lectius”.
Per part de la xarxa per a la Inclusió social EAPN-BALEARS, el seu president, Andreu Cloquell, ha presentat, amb unes sentides i oportunes paraules, el sentit d’aquest pacte, valorant el compromís polítics dels grups parlamentaris i reclamant que aquest pacte es converteixi en resolucions pràctiques a favor de les persones més desfavorides de la nostra comunitat autònoma.

Per tant, per tal d’assolir aquests objectius d’actuació, les parts signants s’han compromès a introduir en les administracions públiques de les Illes Balears (govern, consells i ajuntaments), tot un seguit de mesures orientades a “la inclusió social de les persones en situació de pobresa i/o exclusió social” i, a més, a la “simplificació i facilitació de la relació de les entitats socials que treballen amb aquests col•lectius amb l’Administració”.

La vigència d’aquest acord marc s’estableix per quatre anys, amb un compromís de revisió anual.

El Pacte per a la Inclusió Social ha estat signat pels representants dels partits polítics amb representació parlamentària, José Ramón Bauzá (president del Partit Popular a les Balears), Francina Armengol (secretària general del PSIB-PSOE), Gabriel Barceló (coordinador de MÉS per Mallorca) i pel president de la Xarxa per la Inclusió Social, Andreu Cloquell.

Pacte per a la Inclusió Social