• El maig de 2005 diverses entitats de les Illes Balears ens associàrem per tal de combatre la pobresa i l’exclusió social del nostre entorn. Amb aquest objectiu neix  la XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.  EAPN– ILLES BALEARS.
  • Som una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre.
  • A més a més, estam associats amb L’EAPN (European Anti Poverty Network), xarxa europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social que neix a Brussel·les l’any 1990 com a coalició independent d’ONGs. És un òrgan de consulta per part del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea d’ONG’s per a l’ acció social. Està constituïda per més de 31 xarxes nacionals i 18 organitzacions d’àmbit europeu.
  • També formem part de L’EAPN- ES, la xarxa de l’Estat Espanyol que es creà el 2004 i  la formen 19 xarxes de les diferents autonomies i 16 entitats estatals.