Enguany no hi haurà PISE

Enguany tampoc hi haurà PISE a Palma. El PISE és un programa d’intervenció socioeducativa d’escolarització compartida. El programa va destinat a alumnat matriculat a l’ESO de 14 a 16 anys, amb dificultats greus d’adaptació a l’entorn escolar en situació de risc d’exclusió escolar i/o social. La pretensió del programa és que aquest alumnat no abandoni l’activitat acadèmica i/o formativa i, quan es tracti d’alumnat desescolaritzat, el seu retorn al sistema escolar. És a dir, l’objectiu és compensar les desigualtats educatives.

El GREC, des de fa molts anys, ha ofert diferents tallers (neteja de cotxes, cuina, lluita olímpica) adreçats a millorar l’escolarització dels alumnes amb més dificultats. Els resultats queden palesats a les memòries anuals d’aquesta intervenció socioeducativa. Entre un 80 i un 100% dels alumnes que han passat pel PISE s’han reintegrat al sistema escolar.

Fins al curs 2013/14, el GREC tenia un conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació que regulava i autoritzava a la nostra entitat a desenvolupar un programa socioeducatiu d’aquest tipus. Per altra part, l’Ajuntament de Palma subvencionava bona part del Taller. A partir del curs esmentat, Ajuntament i Conselleria prenen la decisió de conveniar el PISE.

A hores d’ara, tres anys després, ambdues administracions han estat incapaces d’establir un Conveni que reguli el programa PISE. Raons de caràcter jurídic, segons ens refereixen des de l’Ajuntament, han impedit la signatura del Conveni. Tres anys han estat insuficients per resoldre les qüestions que no permeten la mútua col•laboració. La qual cosa impedirà que determinats alumnes, que ja estaven en llista d’espera, puguin seguir aquest Programa.

Concretament, el Taller de lluita olímpica del GREC va adreçat a vuit alumnes, i es desenvolupa dos cops a la setmana. És una intervenció senzilla i abastable. No és una intervenció complexa i que necessita de molts recursos. Raons de caràcter jurídic i administratiu, la comprensió de les quals se’ns escapa, impediran aquest any una acció que ha resultat de profit per molts alumnes, i, a més, molt ben valorada pels Instituts i Col·legis que ens han derivat alumnes.

És de tothom conegut que l’absentisme i l’abandonament escolar són uns dels greus problemes del sistema educatiu. Els recursos disponibles són escassos. Prescindir d’un un programa que funcionava és un luxe que no ens podem permetre. Entenem que l’Ajuntament i la Conselleria han d’espavilar molt per tal de possibilitar i no impedir intervencions adreçades als que menys oportunitats tenen. En aquest cas, ho repetim des de la perplexitat, raons jurídiques, per nosaltres incomprensibles, obliden el que hauria de ser el bé jurídic principal, els alumnes amb més dificultats d’escolarització.