Qui som?

EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social és una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre fundada l’any 2005 amb l’objectiu de combatre la pobresa i l’exclusió social a la nostra comunitat. És part d’EAPN-Espanya, formada per les xarxes de les 19 Comunitats i Ciutats Autònomes i per 21 entitats d’àmbit estatal, i treballa estretament amb EAPN-Europa, òrgan de consulta del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea de les ONG per a l’Acció Social.

La Xarxa per la Inclusió Social neix per establir mecanismes de relació i coordinació entre les diferents entitats associades que treballen amb persones en risc d’exclusió social, articulant unitàriament la representació i interlocució davant les distintes administracions, de tal manera que es puguin defensar d’una manera coordinada els interessos generals dels col·lectius desafavorits i facilitar l’actuació de les entitats que en formen part.

ASPAS (Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva).

Associació Aula Cultural.

Associació SILOÉ.

Càritas  Diocesana de  Mallorca.

Cooperativa Jovent.

Creu  Roja Espanyola a les Illes Balears.

Espiral. Entitat prestadora de Serveis a la Infància i la Joventut.

FEIAB (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear). Xarxa formada per:

 • AMES
 • Associació Pare Montalvo
 • Centre Mater Misericordiae
 • Fundació Aldaba
 • Fundació Minyones
 • Fundació Natzaret
 • GREC (Associació Grup de d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors)
 • INTRESS (Institut de Treball Social i Serveis Socials)
 • Fundació Solidaritat Amaranta
 • Llars el Temple (Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries)
 • Patronat de l’Agrupació pro Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca.

Fundació Deixalles

Fundació IRes (Institut de Reinserció Social).

Fundació Patronat Obrer.

Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca.

GREC (Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors).

INTRESS (Institut de Treball Social i de Serveis Socials).

PROBENS (Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social).

Projecte Home Balears.

Projecte Socio Educatiu Naüm.Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.