Espais de participació

Seguint els seus principis fundacionals i els seus objectius d’incidència política i foment del coneixement, EAPN-Illes Balears és membre actiu dels següents espais de participació:

 • Consell de Serveis Socials de les Illes Balears
 • Mesa per a la lluita contra la pobresa energètica
 • Consell Assessor per a la Integració de les Persones Immigrants de les Illes Balears
 • Comissió tècnica IBAVI
 • Consell Assessor de Serveis Socials de l’IMAS
 • Observatori de la infància i l’adolescència de Mallorca
 • Consell Social de la Ciutat (Ajuntament de Palma)
 • Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma
 • Consell de Model de Ciutat de l’Ajuntament de Palma
 • Consell rector de Palma Activa
 • Comitès de seguiment dels programes FSE i FEDER