Gràcies al Grup d’educadors de carrer i treball amb menors, GREC, i el programa Reincorpora de “La Caixa”, 16 interns del Centre Penitenciari de Mallorca han finalitzat una formació en operacions bàsiques de cuina. En aquest sentit, el programa Reincorpora ofereix als interns l’oportunitat de construir un futur diferent a través d’itineraris d’inclusió sociolaboral personalitzats que combinen: formació, accions de servei a la comunitat i inserció laboral.

Així doncs, els interns, un cop finalitzada la part teòrica i les pràctiques realitzades a la mateixa cuina del centre penitenciari, han pogut dur a terme un aprenentatge pràctic amb la col·laboració d’hotels i restaurants.

Cal destacar que aquesta formació ha permès que el 70% dels participants hagi aconseguit una feina després de cursar aquest itinerari.