Amb motiu del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, avui hem presentat l’informe anual que vol fer una fotografia de la situació de la pobresa, l’exclusió i la desigualtat a les nostres Illes. No obstant, la tendència a la baixa que es mostra al document no reflecteix la situació que ens ha deixat la COVID-19, que de ben segur serà molt pitjor. La baixada el PIB, l’increment dels usuaris a les nostres entitats i les mesures que s’estan adoptant per fer front a la pandèmia auguren un escenari molt preocupant per a un percentatge important de la població, amb increments de les taxes de pobresa greus i rellevants.

Aquí podeu accedir al resum que hem elaborat: https://xarxainclusio.org/wp-content/uploads/2020/10/Dossier-de-premsa-2020.pdf

I aquí al microsite amb totes les dades, tant estatals com autonòmiques: https://www.eapn.es/estadodepobreza/