La Societat Cooperativa Jovent, la Universitat de les Illes Balears i la Xarxa per la Inclusió Social-EAPNib organitzen les jornades “Cap a un consens necessari: reduir l’abandonament primerenc de l’educació i la formació a les Illes Balears”, amb la finalitat de contribuir des de la societat civil a avançar en la lluita contra l’abandonament primerenc de l’educació i la formació a Balears.  En aquest context, la nostra contribució té com a fita principal promoure l’exercici real del dret a l’educació de la població entre 16 i 24 anys. Això implica evitar que abandonin els estudis i facilitar el seu retorn al sistema de l’educació i la formació.

Els seus objectius són:

1. Contribuir a la presa de consciència de la magnitud del problema i de les seves conseqüències en la nostra societat present i futura.​

2. Avançar cap a un relat compartit sobre les causes de l’abandonament primerenc de l’educació i la formació a les Illes Balears en la població de 16 a 24 anys.

3. Proposar possibles mesures preventives, d’intervenció i de compensació a partir de treball cooperatiu entre els diferents agents tot contribuint a l’elaboració de polítiques educatives i socials en l’àmbit autonòmic, insular i local.

4. Establir mecanismes de participació estable per part de la societat civil de les Illes Balears que tinguin com eix central  disminuir l’abandonament primerenc de l’educació i la formació de la població de 16 a 24 anys.

5. Difondre les conclusions de la jornada a través de diferents mitjans.

Les jornades es celebraran els dies 8 i 9 de febrer de 2018 al Parlament de les Illes Balears. Per a més informació i inscripcions, clicau AQUÍ.