Ens trobam, sense cap dubte, davant una crisi sanitària de proporcions inèdites i inimaginables fa just unes setmanes. D’aquí la importància cabdal de tot el personal que treballa dins l’àmbit de la Salut i la justícia d’aplaudir la seva encomiable tasca, desenvolupada en massa ocasions sense el material adient.

Però també fora injust no reconèixer la imprescindibilitat dels professionals dels serveis socials, tant de les administracions com de les entitats del Tercer Sector, que dediquen tots els seus esforços a minimitzar els impactes que el maleït COVID-19 té i tendrà sobre la població més vulnerable. Des d’EAPN-Illes Balears volem destacar la coordinació, la fluïdesa de la comunicació i la voluntat de treballar tots plegats que tenen tots els agents d’un sector fonamental en la lluita per la inclusió, la igualtat i la justícia social. I tot això no seria possible sense la implicació, més enllà de les responsabilitats laborals, de totes les persones de les nostres entitats, que han demostrat un cop més la seva vàlua, tant professional com laboral, en una situació tan complicada com la que estam vivint.

Molts d’ànims a tothom! Junts ho aconseguirem!

 

JUNTOS LO CONSEGUIREMOS

Nos encontramos, sin lugar a dudas, ante una crisis sanitaria de proporciones inéditas e inimaginables hace apenas unas semanas. De ahí la importancia capital de todo el personal que trabaja en el ámbito de la Salud y la justicia de aplaudir su encomiable labor, desarrollada en demasiadas ocasiones sin el material adecuado.

Pero también fuera injusto no reconocer la imprescindibilidad de los profesionales de los servicios sociales, tanto de las administraciones como de las entidades del Tercer Sector, que dedican todos sus esfuerzos a minimizar los impactos que el maldito COVID-19 tiene y tendrá sobre la población más vulnerable . Desde EAPN-Illes Balears queremos destacar la coordinación, la fluidez de la comunicación y la voluntad de trabajar todos juntos que tienen todos los agentes de un sector fundamental en la lucha por la inclusión, la igualdad y la justicia social. Y todo esto no sería posible sin la implicación, más allá de las responsabilidades laborales, de todas las personas de nuestras entidades, que han demostrado una vez más su valía, tanto profesional como laboral, en una situación tan complicada como la que estamos viviendo.

¡Muchos ánimos a todos! ¡Juntos lo conseguiremos!