La Fundació Deixalles Eivissa, que treballa per afavorir la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió de les Illes Balears, ha organitzat el Curs de Personal Polivalent de Supermercat, de la mà del programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa.

EL curs s’ha materialitzat en dues partes. La primera s’ha centrat en la formació tècnica, la segona s’ha enfocat a l’aprenentatge pràctic, per al qual s’ha comptat amb la col·laboració de l’empresa Hipercentro, on els alumnes han tingut l’oportunitat de conèixer de primera mà com és l’entorn de treball real, quines són les tasques típiques del personal de supermercat i aquelles més específiques de cada departament.

No es el primer cop que la Fundació Deixalles Eivissa porta a terme aquest curs. En aquest sentit, els bons resultats aconseguits en les dues edicions anteriors han fet possible que enguany s’hagi tornat a impartir i hagi assolit unes xifres d’inserció molt positives. I és que el 50% dels alumnes han passat a formar part de l’empresa Hipercentro en finalitzar la formació.

L’alt índex d’inserció laboral, tant d’aquest com de la resta dels cursos que s’imparteixen en els Punts de Formació Incorpora, són fruit d’una investigació de mercats. A partir de les necessitats laborals del teixit empresarial, el programa Incorpora organitza formacions que puguin donar resposta a les necessitats de les empreses i que permetin, al mateix temps, afavorir les oportunitats de contractació de les persones en risc d’exclusió.

Cal destacar que gràcies a Incorpora enguany ja són 144 les empreses de les Illes Balears que han incorporat a usuaris de l’esmentat programa al seu equip i han aconseguit impulsar 288 insercions laborals de persones en risc d’exclusió social.

Pel que fa a EAPN-Illes Balears, és una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre fundada l’any 2005 amb l’objectiu de combatre la pobresa i l’exclusió social a la nostra comunitat. L’Entitat està integrada dins EAPN-Espanya, que treballa amb EAPN-Europa, òrgan de consulta del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea de les ONG per a l’Acció Social.