Com és habitual, la Junta Directiva d’EAPN-Illes Balears s’ha reunit amb l’objectiu de promoure i millorar l’eficàcia i eficiència de les accions de lluita contra la pobresa i l’exclusió social pel curs 2019/2020. En aquest sentit, a la reunió ha estat present representats de Naum Son Roca, Associació Jovent, Fundació Patronat Obrer, Càritas Diocesana de Mallorca, Creu Roja Illes Balears, Projecte Home Baleas, Espiral Serveis de Joventut i al FEIAB.

Un eix prioritari és aconseguir la renovació del Pacte per la Inclusió Social de tots els partits polítics amb presència a l’Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i Govern Balear, amb la finalitat d’obtenir una voluntat política ferma contra la desigualtat, la lluita contra la pobresa i l’exclusió. I és que gràcies a aquest Pacte, les entitats membres de la Xarxa per la Inclusió en el seu conjunt, poden millorar el marc normatiu de totes aquelles lleis que afectin als col·lectius més vulnerables de la nostra societat, aconseguir un model de sistema de finançament estable que respecti l’atenció de les persones més desfavorides i posar en valor el paper del tercer sector davant de les entitats mercantils.

Així mateix, la Junta Directiva també ha tractat temes relatius a la Llei de Concertació i als programes que porten a terme les entitats que formen part de la Xarxa per la Inclusió en relació a la infantesa i joventut, donat que una de les seves línies de treball és desenvolupar les competències dels nins, adolescents i de les seves famílies, que permetin millorar els seus processos d’integració social.