Com cada mes, la Junta Directiva d’EAPN-Illes Balears, formada per Naüm Projecte Socio-Educatiu, Cooperativa Jovent, Fundació Patronat Obrer, Caritas Mallorca, Creu Roja Balears, Projecte Home Illes Balears, Espiral i la FEIAB, s’ha reunit per enfortir els mecanismes de relació i coordinació entre les diferents entitats associades que treballen amb persones amb risc d’exclusió social, i així articular de manera unitària la seva representació davant les distintes administracions públiques amb l’objectiu de poder defensar d’una manera coordinada els interessos generals dels col·lectius desafavorits i facilitar l’actuació de les entitats que en formen part.

 Entre altres temes, durant la trobada s’ha tractat sobre la participació de les persones en situació de pobresa i exclusió social amb l’objectiu de promoure el seu empoderament i participació. Així mateix, s’ha posat sobre la taula diferents aspectes per avançar cap a la concertació de serveis i les activitats previstes per la setmana del Dia Internacional per l’Erradicació de la Pobresa, on es posaran en marxa accions de sensibilització i denúncia, la participació dels col·lectius més vulnerables i la implementació de polítiques que afavoreixin la inclusió social.