La nostra xarxa

EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social és una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre fundada l’any 2005 amb l’objectiu de combatre la pobresa i l’exclusió social a la nostra comunitat. És part d’EAPN-Espanya, formada per les xarxes de les 19 Comunitats i Ciutats Autònomes i per 21 entitats d’àmbit estatal, i treballa estretament amb EAPN-Europa, òrgan de consulta del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea de les ONG per a l’Acció Social.

La Xarxa per la Inclusió Social neix per establir mecanismes de relació i coordinació entre les diferents entitats associades que treballen amb persones en risc d’exclusió social, articulant unitàriament la representació i interlocució davant les distintes administracions, de tal manera que es puguin defensar d’una manera coordinada els interessos generals dels col·lectius desafavorits i facilitar l’actuació de les entitats que en formen part.