L’obra Social “la caixa facilita a Balears la integració laboral de 733 persones en risc d’exclusió social, a 253 empreses de la comunitat, mitjançant el programa Incorpora.