L’Assemblea General d’EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió s’ha reunit per organitzar les accions de incidència política pel curs 2019/2020. Són moltes les accions que s’han posat sobre la taula, entre elles destaquen els Pactes per la Inclusió, la setmana per la lluita contra la pobresa, així com les estratègies plantejades des del Tercer Sector Social de les Illes Balears.

Cal destacar que la incidència política i social és un dels principals comesos d’EAPN com a xarxa. A través de propostes de temes que afecten a la pobresa i a l’exclusió social EAPN-Illes Balears pretén influir en les polítiques públiques, donat que els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals, així com els nivells de garantia que existeixen per al seu exercici estan determinats pel nivell de compromís que adquireixin les administracions.

Així doncs, les entitats que conformen la Xarxa per la Inclusió, Fundació Aspas, Associació Aula Cultural, Càritas Diocesana de Mallorca, Creu Roja Illes Balears, Espiral Serveis de Joventud, Siloe, Naüm Son Roca, Probens, Projecte Home, Cooperativa Jovent, Intress, Fundació Deixalles, Fundació Ires, Fundació Sant Joan de Déu, Grec, Feiab, Fundació Patronat Obrer i Metges del Món, han tractat dels projectes i accions que desenvoluparan enguany per contribuir al benestar social, tenint com a far la participació de les persones en situació de pobresa i exclusió social.