La Fundació Sant Joan de Déu, membre d’EAPN-Illes Balears. Xarxa Per la Inclusió, ha signat un conveni de col·laboració amb Ocidiomes per tal d’oferir cursos d’idiomes gratuïts als beneficiaris de l’Entitat. Així mateix, els menors podran optar a places en els campus d’estiu de l’escola d’idiomes.

L’objectiu d’aquest conveni és que totes les persones usuàries dels serveis de l’Entitat puguin gaudir d’una alternativa formativa en el seu temps lliure i en concret, els menors, que actualment estan de vacances

La Fundació Sant Joan de Déu, situada al Camí Vell de Bunyola, és una entitat que acull famílies amb menors que han perdut casa, i són derivades per serveis socials municipals i insulars. Al seu torn promou l’acció social, mitjançant accions col·laboració amb altres ONG o entitats del territori, cedint els seus espais per a ús social.

Pel que fa a EAPN-Illes Balears, és una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre fundada l’any 2005 amb l’objectiu de combatre la pobresa i l’exclusió social a la nostra comunitat. L’Entitat està integrada dins EAPN-Espanya, que treballa amb EAPN-Europa, òrgan de consulta del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea de les ONG per a l’Acció Social.