La Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN-Illes Balears com a membre d’EAPN- ES i de la Plataforma d’ONG d’Acció Social demana que es marqui fins socials en la renda 2008.

L’assignació tributària del IRPF I l’ Acció Social.

Què és l’assignació tributària de l’IRPF?

–         És un instrument de la política social de l’Estat que contribueix a “lluitar contra l’exclusió social”.

–         És el resultat de la voluntat de los contribuents, que expressen al marcar la “X” de “fins socials” en la seva  declaració de la Renda.

Com l’utilitzà l’Estat?

Per dotar econòmicament les subvencions que concedeix a les ONG:

–         El Ministeri de Sanitat i Política Social per a projectes socials.

–         I el Ministeri d’ Afers Exteriors i Cooperació per projectes de Cooperació al Desenvolupament.

Què financen les subvenciones del Ministeri de Sanitat i Política Social?

–         L’objectiu d’aquestes subvencions és cofinançar programes o projectes concrets de les ONG i no de les seves estructures o funcionament.

–         L’import total de las subvenciones concebudes de les declaracions IRPF 2005 en la convocatòria per a programes socials va ser de 105,778 milions de €

–         Una “X” que millorà la vida de cinc milions de persones en tot el país.

Quin percentatge dels nostres imposts es destina a aquestes subvencions?

 

–         Els contribuents poden optar per assignar el 0,7% de les quotes per IRPF a: Fines Socials; la Iglesia Catòlica; o ambdues opcions de forma simultània o no exercitar cap opció, en aquest cas el resultat s’aplicaria a fins generals de l’Estat.

Opcions compatibles, segons els documents;

–        Els documents per a complimentar l’ IRPF recullen la possibilitat de simultanejar les assignacions a Fins Socials i a l’Església Catòlica.

Què passaria si es marquessin ambdues caselles simultàniament?

–         L’import total de les quotes íntegres declarades pels contribuents en 2005 va ser de 59.455 milions d’euros. En la hipòtesi que tots els contribuents haguessin exercit l’opció de marcar simultàniament ambdues caselles, les seves assignacions individuals haguessin representat una quantia de 623 milions d’euros en comptes dels 277,6 registrats efectivament.

–         Si el 50% dels quals han marcat només la casella de l’Església o només altres fins d’interès social haguessin posat la X simultàniament en ambdues opcions, la recaptació per a les ONG i per a l’Església s’hagués incrementat entorn de 120 milions d’euros: 60 milions d’euros per a cadascuna.

Quatre raons per a ser un contribuent solidari.

1) Perquè a tu no et costa gens. Si marques la casella de Fins Socials en la teva declaració de la renda, no hauràs de pagar més a Hisenda, ni et retornaran menys diners.

2) Perquè així ajudaràs a les persones més desfavorides. Destinaràs el 0,7% de la teva quota íntegra als programes que realitzen les ONG: més de mil projectes que ajuden a millorar les condicions de vida d’uns cinc milions de persones en el nostre país i centenars més de cooperació internacional en tot el món. Si vols saber què fa l’Administració amb els diners que es recapta a través de l’IRPF, accedeix a l’exposició virtual inclosa en la web de campanya www.marcafinessociales.org

3) Perquè la despesa social disminueix. El diferencial en despesa social d’Espanya pel que fa a la mitjana de la Unió Europea (UE 15) és de set punts, tres més que els es registraven en els anys 90 (20,8% del PIB, enfront del 27,2% del conjunt dels països membres).

4) Perquè la decisió està en les teves mans. Si no marques cap casella, serà l’Estat, i no tu, qui decideixi sobre la destinació d’aquests fons.