Dia 4 de juny el Diari de Balears  va publicar un reportage sobre EAPN-Eu i les seves xarxes membres EAPN-Es i EAPN-Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social.

d balearsdbalearsII