Amb motiu del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, EAPN-Illes Balears ha presentat un manifest a la plaça de Cort de Palma, que ha estat llegit per Pau Debon, cantant d’Antònia Font i treballador de la Fundació Deixalles, una de les 22 entitats que formen la Xarxa per la Inclusió Social. A la lectura hi han assistit autoritats, representants i persones usuàries de les entitats i ciutadans i ciutadanes que han volgut demostrar el seu compromís en la lluita contra la pobresa.

En el manifest, EAPN ha recordat que tot i les millores econòmiques, l’empobriment, l’exclusió i les desigualtats continuen ben presents a la nostra societat, i que les milers de persones que les pateixen no poden exercir plenament els seus drets fonamentals.

EAPN admet que queden molts de reptes que superar, com ara la lluita contra els discursos aporofòbics i d’odi, la garantia d’uns ingressos mínims que permetin una vida digna o l’assoliment d’un finançament just per al Tercer Sector, sense oblidar, per descomptat, un dels principals problemes d’aquesta comunitat: les enormes dificultats de gran part de la ciutadania per poder exercir el seu dret a accedir a un habitatge digne.

I afirma que totes les entitats, professionals i voluntaris que formen part de la Xarxa per la Inclusió Social seguiran treballant per aconseguir que la dignitat, la llibertat, la justícia i la resta de drets fonamentals puguin ser exercits per tothom, independentment de la seva situació personal, laboral, econòmica o administrativa.

Per acabar, EAPN, en la veu de Pau Debon, ha reiterat un “senzill i alhora complicat desig”: que aviat es pugui deixar de celebrar aquest Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa.