Memoria de l’any 2014 de la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears.