Missió, Visió i valors

Missió

La prevenció i l’erradicació de l’empobriment, les desigualtats i la discriminació impulsant la igualtat d’oportunitats i la implementació de polítiques que promoguin la inclusió social i la participació de les persones en l’exercici dels seus drets.

VISIÓ

EAPN-IB treballa per ser la xarxa referent en l’àmbit polític i social en la lluita contra l’empobriment i l’exclusió social a les Illes Balears,

  • defensant i facilitant la inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat.
  • sensibilitzant i fent incidència sobre els drets de les persones en situació o risc d’empobriment i/o exclusió social.
  • establint mecanismes de relació i coordinació entre diferents entitats, xarxes i altres agents mitjançant un model de treball eficaç i participatiu.
  • i defensant les finalitats, necessitats i aspiracions de les entitats que en fan part.

VALORS

JUSTÍCIA SOCIAL I DEFENSA DE DRETS

A EAPN-Illes Balears considerem la justícia social la base per a la convivència i la cohesió social, i promovem el respecte dels drets humans i la seva garantia efectiva, l’eliminació de les desigualtats i l’accés a béns i recursos de totes les persones, entenent que es tracta d’una obligació dels poders públics i també un imperatiu ètic de tota la societat. En aquest sentit, EAPN-Illes Balears es compromet a treballar per assolir una societat més justa, inclusiva i cohesionada al costat de les organitzacions i les persones que la formen.

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

Per a EAPN-Illes Balears, la transparència i el bon govern impliquen donar a conèixer a la societat les actuacions que realitza, la lògica que les orienta, els criteris que aplica, els resultats que obté, els recursos econòmics que inverteix i la seva procedència i la gestió per al desenvolupament de la seva missió.

DIGNITAT

A EAPN-Illes Balears entenem la dignitat humana com el dret que té cada persona a ser respectada i valorada com a ésser individual i social, amb les seves característiques i condicions particulars, pel sol fet de ser-ho.

INDEPENDÈNCIA

EAPN-Illes Balears exerceix la seva acció, davant els poders públics, privats i l’opinió pública, de manera autònoma i proactiva, marcant les seves prioritats i la seva agenda d’actuació en base a la seva missió i visió.