Pactes per la inclusió social

Els Pactes per la Inclusió Social són fruit de la voluntat d’EAPN-Illes Balears i les principals institucions de la nostra comunitat per assolir dos grans objectius:

  1. Millorar les condicions de vida de les persones en situació o risc de pobresa i/o exclusió social.
  2. Facilitar, enfortir i consolidar el treball de les entitats socials adreçades aPactls col·lectius en risc social

Sempre amb la missió, visió i valors de la nostra Xarxa com a guia per impulsar i executar les mesures orientades a assolir-los.

Tots els partits polítics amb representació al Parlament de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma han signat els Pactes per la Inclusió Social i treballen conjuntament amb EAPN per, d’una banda, consensuar les propostes, garantir-ne el compliment i avaluar-ne els resultats, i, d’una altra, eliminar del debat partidista la lluita contra la pobresa i la inclusió social plena de tota la ciutadania.

Pactes