premiados1La Comissió de Valoració dels Premis Estatals al Voluntariat Social, en la reunió del 15 d’octubre de 2014, sota la presidència de la directora general de Serveis per a la Família i la Infància, tal com estableix l’Ordre SSI/1738/2013, de 17 de setembre, per la qual es regulen els Premis Estatals al Voluntariat Social, i la Resolució de 22 de maig de 2014, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convoquen els Premis Estatals al Voluntariat Social per a l’any 2014, va acordar proposar a la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat la concessió dels Premis esmentats.

Mitjançant la Resolució de 20 d’octubre de 2014, la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat ha concedit els premis següents, d’acord amb els mèrits que s’indiquen.

 

2. Modalitat individual

Premi estatal: Sr. Pedro Coll Llobera

 

Per la seva àmplia trajectòria de 23 anys de voluntari i exemple de compromís social amb les persones més desfavorides. Preocupat per la situació actual dels joves, continua, a 87 anys, participant en diversos actes per transmetre la importància de la solidaritat, l’altruisme i l’entrega. La seva vida és un exemple d’actitud humil, callada i propera que pot transformar la societat.

 

Menció honorífica: Sr. Josep Lluís Riera Moll

 

Model de ciutadà actiu i compromès amb el seu entorn des de l’any 1976, com a animador i formador i educador en valors solidaris en diferents entitats. Ha donat un gran impuls a la formació de les persones voluntàries a Mallorca, com un element clau en la sensibilització dels joves i en la capacitació dels mateixos voluntaris. Es valora la seva capacitat de contagiar optimisme, de no quedar-se passiu i de ser protagonista del canvi.

 

2. Modalitat col·lectiva

Premi estatal: associació Gorabide

 

Es reconeix l’acció àmplia i solidària dels seus voluntaris en la millora tant de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual com de la participació de les mateixes persones voluntàries. Fomenta la col·laboració del conjunt de la societat basca, entitats socials, institucions públiques i empresa. En especial, es considera el seu Pla de Participació de les persones amb discapacitat intel·lectual en la vida social del municipi en què viuen, el programa de gestió del voluntariat que en garanteix la permanent millora i qualitat, i la innovació tecnològica implantada per donar suport a la cura de persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

 

Menció honorífica: programa “Energy Control: acció preventiva en la cultura de l’oci”, de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)

 

Es valora la participació voluntària dels joves en la prevenció i la lluita contra el consum d’alcohol i drogues, amb l’objectiu de reduir els riscs associats a l’ús recreatiu d’ambdues substàncies. Partint d’una acció comunitària, tracta d’implicar els mateixos actors en la solució de situacions de conflicte que es poden derivar i permet augmentar l’eficàcia de les intervencions preventives. Es considera molt positiva la intervenció de les persones voluntàries en aquestes accions de prevenció, en què en són la força vital i el motor principal de desenvolupament i èxit.