Caritas Mallorca avui ha presentat la seva memòria de 2011, a l’acte s’ha procedit a la lectura d’un comunicat.

MEMÒRIA CÀRITAS 2011

presentació memo 2011