2.12.15

Avui des del Govern de les Illes Balears s’ha presentat el Pla d’Habitatge Social.

Objectiu principal: facilitar l’accés de la ciutadania a un habitatge de lloguer digne i assequible.

 

Habitatges adaptats a les condicions de cada una de les perdones.

 

Aquest pla preveu:

– Millor gestió ajudes estatals.

– Reconversió en habitatges de lloguer de tots els habitatges buits i de promocions en construcció que té l’IBAVI en aquests moments.

– Programa d’actuació d’emergència per a persones afectades per desnonaments.

– Captació d’habitatges lliures per destinar-los també a lloguer social.

– Col.laboració publicoprivada per a noves promocions que garanteixin l’increment de la borsa d’habitatge social al mateix temps que contribueixen a la reactivació econòmica del sector de la construcció.

– Campanya informació i reobertura dels punts d’atenció.