Què és el Programa Incorpora

El Programa Incorpora sorgeix el 2006, impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, amb el repte de millorar la integració sociolaboral de les persones en situació o en risc d’exclusió social, generant oportunitats d’ocupació en l’empresa ordinària amb suport i seguiment per part de el personal tècnic de Programa.

Es tracta d’un programa d’intermediació que combina de manera òptima les necessitats de el teixit social i empresarial, per assegurar l’èxit de la inserció laboral a l’empresa per part de les persones beneficiàries de el Programa.

A qui va dirigit

 Els beneficiaris del programa Incopora són persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals, sensorials, malalts mentals, joves amb dificultats per accedir al primer treball, persones majors de 45 anys sense experiència laboral, immigrants, parats de llarga duració i dones afectades per la violència masclista. En general, les persones en situació o en risc d’exclusió social, tenen, a través del programa Incorpora d’Integració Laboral, majors possibilitats d’accedir al món laboral com a pas previ a la seva integració social.

 Objectius

El Programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” pretén:

  • Contribuir a la integració sociolaboral de les persones ateses, en situació o en risc d’exclusió social.
  • Oferir a les empreses una alternativa de responsabilitat social empresarial en la integració laboral, generant majors oportunitats d’ocupació en l’empresa ordinària per a les persones ateses.
  • Potenciar la professionalització i la formació dels i les professionals del conjunt d’entitats socials adherides a Incorpora.
  • Promoure territoris socialment responsables, que contribueixin a donar respostes a les necessitats de la persona en situació o en risc d’exclusió social i que afavoreixin la igualtat de oportunitats