Projecte Home Balears, membre de la Xarxa per la Inclusió, està d’enhorabona perquè enguany celebra el seu 32 aniversari. Des de 1985 l’Entitat treballa per donar resposta a la problemàtica de les addiccions i, conseqüentment, ofereix alternatives per millorar la qualitat de vida de totes aquelles persones i familiars que li demanen ajuda.

Cal destacar que actualment un 7,5% de la població balear d’entre 15 i 64 anys, és a dir, 52.000 persones, estan en risc d’addicció a l’alcohol. En aquest sentit, L’alcohol és la substància de major consum, i sobre la que hi ha una menor percepció del risc.

Així mateix, la prevalença del consum de cànnabis, cocaïna a Balears en els últims 12 mesos és més gran entre els joves d’entre 14 i 18 anys que entre la població general.

Quant a l’ús compulsiu d’internet, a les Illes Balears el 23’8% dels estudiants de 14-18 anys, qualque vegada ha fet un ús que es podria considerar com addictiu.

Per tot això, Projecte Home Illes Balears considera que la millor eina per lluitar contra les addicions és la prevenció. I és que segons l’Entitat l’educació en prevenció als centres educatius ocupa el primer lloc de les mesures indicades per a resoldre el problema de les drogues (Un 79,5% de les persones entre 15-i 64 anys), seguida per les campanyes publicitàries, per damunt fins i tot del control policial i duaner (77,2%). En conseqüència, l’any passat, 7128 persones varen participar en els programes i activitats de prevenció, de les quals 5.905 varen ser joves i estudiants.