La Junta Directiva d’EAPN ha mantingut una reunió amb la presidenta del Govern i la consellera de Famílies i Afers Socials, que s’han compromès a seguir la línia de treball conjunt iniciada ja fa anys. En aquest sentit, tant Marga Prohens com Catalina Cirer s’han mostrat molt favorables a reeditar el Pacte per la Inclusió com a eina fonamental d’interlocució i incidència amb la Xarxa per la Inclusió Social.

Durant la trobada s’ha posat el focus en les dificultats de gran part de la ciutadania per poder fer efectiu el seu dret a l’habitatge, problemàtica transversal que requereix de diagnòstics compartits i accions consensuades i valentes. A més, també s’ha parlat de bretxa digital (que afecta de manera especial a les persones ateses per les entitats d’EAPN), de la sostenibilitat del tercer sector (el que incideix de manera directa en la qualitat dels serveis) i de la necessària lluita contra l’aporofòbia i els discursos d’odi (que estan calant cada cop més dins la societat).

EAPN agraeix la bona predisposició del Govern en seguir la línia de treball conjunt i ja es posa en marxa per concretar les prioritats d’aquesta legislatura.