Revista Afers Socials, maig 11

Revista d’Afers Socials número 6, a la qual trobareu:

– Pàg. 15, Propostes del Tercer Sector d’Acció Social Estatal per a una estratègia d’inclusió social 2020 a Espanya. (Marta Soler, Venancio Domínguez i Carme Muñoz).

 – Pàg. 118, resum de la presentació de Bones Pràctiques que el passat 17 de desembre de 2010 vam dur a terme a Son Llebre des de la Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN-Illes Balears i la Direcció General de Planificació i Formació de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració.