1244639079_0

1) QUI SOM?

Som 7 xarxes que integram més de 40 entitats sense ànim de lucre:

• EAPN Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social.
• REAS Balears. Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària.
• FEAPS Balears / FOQUA. Federació Balear d‘Organitzacions en favor de les persones amb discapacitat intel•lectual / Foro per la Qualitat (Patronal d’entitats de discapacitats).
• FEIAB. Federació Balear d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència.
• FESSMM. Federació de Salut Mental de Mallorca.
• UNAC. Unión de Asociaciones y Centros de Asistencia a Minusválidos de Baleares.
• Coordinadora de Discapacitats.

Totes, sense excepció, treballen des de fa molts anys, i fins i tot on no arriba l’Administració, amb els sectors més desfavorits de la societat balear, com són persones amb problemes de marginació o exclusió social, menors, dones, immigrants, persones amb problemes de salut, persones amb discapacitat i amb malalties mentals.

2) ON DESENVOLUPAM LA NOSTRA TASCA?

El nostre àmbit d’actuació són les Illes Balears.

3) A QUANTES PERSONES BENEFICIAM AMB LA NOSTRA TASCA DIARIA I CONTINUADA SENSE INTERRUPCIÓ?

Totes aquestes entitats, que donen feina a més de 3.000 treballadors, la majoria amb contractes laborals indefinits, mitjançant els corresponents concerts econòmics, subvencions o convenis o amb l’Administració, afavoreixen a més de mig milió d’usuaris dels sectors més desfavorits de la societat balear.

4) QUINA ÉS LA SITUACIÓ DEL TERCER SECTOR D’ACCIÓ SOCIAL A LES ILLES BALEARS?

Totes aquestes entitats i xarxes d’acció social treballen amb un pressupost global de més de 80 milions d’euros (any 2008), el que va suposar un quasi un 0’4 % del Producte Interior Brut de Balears el passat any.

A tot això, EL DEUTE QUE TÉ A DIA D’AVUI LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, CONSELLS INSULARS I AJUNTAMENTS INCLOSOS, ÉS DE QUASI 10 MILIONS D’EUROS. Estam parlant de deutes vençuts i exigibles al mes de juny de 2009 per serveis que ja s’han dut a terme i que, malgrat tot, es segueixen fent.

5) DE NO ARRIBAR-SE A TROBAR SOLUCIONS IMMEDIATES, QUINES PODRAN SER LES CONSEQUÈNCIES?

La situació és insostenible perquè bona part d’aquest deute procedeix encara de l’any passat i ara per ara, les entitats del Tercer Sector d’Acció Social de les Illes Balears estan fent d’entitats financeres de l’Administració, quan són entitats sense ànim de lucre. A mode d’exemple, valgui dir que com a mitjana, el deute que han de suportar la moria d’entitats és d’un 12%, si bé en alguns casos, aquesta xifra supera el 40% del seu pressupost, el que suposarà, de no trobar-se solucions ja, el seu tancament en breu.

Enllaços a la noticia:

http://www.economiasolidaria.org/noticias/les_xarxes_del_tercer_sector_denuncien_el_deute_de_les_administracions_amb_les_organitzacio

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009061100_2_473170__Mallorca-entidades-sociales-pediran-Antich-cobrar-deudas
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/10/baleares/1244639079.html
 
http://www.europapress.es/catala/illes-balears-00231/noticia-mes-40-entitats-socials-les-balears-reclamaran-dema-antich-pagament-dun-deute-10-milions-deuros-20090610143210.html
 
http://www.mallorcadiario.com/index.php?option=com_content&task=view&id=44907&Itemid=29
 
http://dbalears.cat/actualitat/Balears/les-administracions-deuen-10-milions-a-la-xarxa-social.html
 
http://www.ultimahora.es/segunda.dba?-1+7+476658

http://www.youtube.com/watch?v=7EGqP0BOGfg&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Enouci…