Amb motiu de la celebració del Seminari a Favor de la Inclusió a Balears, dut a terme el passat 28 d’Octubre, Andreu Cloquell Manressa, membre de la Junta Directiva de la Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN-Illes Balears, redactà un article en el que exposa breument els antecedents i el context que feren possible organitzar l’esdeveniment, així com donar a conèixer de manera resumida el contingut de les ponències i algunes de les conclusions més significatives dels tallers.

Aquest article el podeu trobar a la Revista d’Afers Socials desembre 2009/núm 4