El Seminari Anual d’EAPN-ES, que se celebrarà els dies 29, 30 de novembre i 1 de desembre de 2021 a Palma, sota el lema “La reconstrucció de l’Europa social en època de pandèmia” té com a finalitat fomentar el debat sobre dels reptes a què s’enfronten les polítiques socials en l’actual context de recuperació.

En aquest sentit es promourà una anàlisi de les polítiques europees en matèria d’inclusió social i reducció de la pobresa, brindant un espai de debat sobre la seva adaptació en àmbit nacional i autonòmic i aprofundint les possibilitats de finançament que s’obren amb el nou marc de fons europeus.

Aquest any, el Seminari Anual abordarà algunes de les temàtiques que, dins del marc de la defensa de drets, s’han vist especialment afectades per la pandèmia: el paper de l’ocupació; la garantia dingressos i el dret a un habitatge digne. D’aquesta manera, es promourà un apropament a les respostes que, des de diferents àmbits, s’estan donant al nou escenari de recuperació postpandèmia.

Més informació AQUÍ.