Avui, EAPN i totes les formacions amb representació al Consell de Mallorca fan una nova passa per seguir desenvolupant la tasca dels darrers anys en el si d’aquesta institució; una tasca que ha estat molt profitosa, gràcies sobretot a l’esperit de consens i a les persones que han hi han dedicat el seu temps i els seus esforços.

No podem ni volem obviar els devastadors efectes socials, laborals i econòmics que ens està deixant el coronavirus, sobretot en la població més vulnerable. Ans al contrari, ens han de servir d’esperó per seguir treballant de manera més intensa, en un marc de complexitat social i pluralitat política, en l’assoliment dels dos grans objectius que marca el document: la millora de les condicions de vida de les persones en situació o risc de pobresa i/o exclusió social i el suport al treball de les entitats socials adreçades als col·lectius en risc social.

Ara més que mai, ajuntem els nostres esforços per aconseguir que la inclusió plena de totes les persones d’aquesta illa sigui una realitat.

Clicau aquí per descarregar el document del Pacte.

 

Firmado el Pacte per la Inclusió al Consell de Mallorca

Hoy, EAPN y todas las formaciones con representación en el Consejo de Mallorca hacen un nuevo paso para seguir desarrollando la tarea de los últimos años en el seno de esta institución; una tarea que ha sido muy provechosa, gracias sobre todo al espíritu de consenso y en las personas que han han dedicado su tiempo y sus esfuerzos.

No podemos ni queremos obviar los devastadores efectos sociales, laborales y económicos que nos está dejando el coronavirus, sobre todo en la población más vulnerable. Al contrario, nos deben servir de acicate para seguir trabajando de manera más intensa, en un marco de complejidad social y pluralidad política, en la consecución de los dos grandes objetivos que marca el documento: la mejora de las condiciones de vida de las personas en situación o riesgo de pobreza y / o exclusión social y el apoyo al trabajo de las entidades sociales dirigidas a los colectivos en riesgo social.

Ahora más que nunca, juntamos nuestros esfuerzos para conseguir que la inclusión plena de todas las personas de esta isla sea una realidad.

Clicad aquí para descargar el documento del Pacte.