Durant els dies 28, 29 i 30 de setembre se celebrarà a Bilbao el III Congrés Estatal de Participació.

Congrés que abordarà els sis títols de la carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea: Dignitat, Llibertat, Igualtat, Solidaritat, Ciutadania i Justícia.

EAPN porta una llarga trajectòria en la celebració de Trobades i Congrés de Participació tant a nivell Europeu, Estatal i Autonòmic, treballant perquè les persones en situació o risc d’exclusió social siguin protagonistes i participants d’allò que els afecta. Aquesta participació suposa la possibilitat de configurar un espai social de les persones en els moviments socials, en organitzacions governamentals i no governamentals, així com enfortir la seva presència en l’esfera pública per reclamar situacions o demanar canvis.

El Congrés pretén oferir oportunitats per a la contribució social, pública i política dels ciutadans en situació d’exclusió social, a través de la generació espais per fer propostes. Vol ser un espai que aconsegueixi l’adhesió a polítiques i accions d’inclusió social per part de diferents actors del poder públic i polític a Europa, els seus Estats Membre i en els diferents territoris i nacions.

S’ha centrat en la participació de les persones en situació d’exclusió i amb la intenció de servir de veu i plataforma a les necessitats i propostes, sobre com canviar aquesta realitat, de persones que s’estan veient afectades per situacions de pobresa i exclusió.