DIMECRES, 10 DE DESEMBRE DE 2014

Tssib

EL TERCER SECTOR SOCIAL DE BALEARS ES MOBILITZA PER A RECLAMAR DE L’ADMINISTRACIÓ UNA MAJOR I DECIDIDA IMPLICACIÓ EN EL SOSTENIMENT I ATENCIÓ SOCIAL PER A MÉS DE 120.000 HABITANTS DE BALEARS.

MÉS DE 90 ENTITATS D’ACCIÓ SOCIAL I SENSE ÀNIM DE LUCRE PERTANYENTS A NOU XARXES COM SÓN LA COORDINADORA BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT, EAPN-ILLES BALEARS (Xarxa per a la Inclusió Social), FEAPS BALEARS (Federació Balear d’Organitzacions en favor de les persones amb discapacitat intel•lectual), FEDERACIÓ D’ENTITATS I DE SERVEIS DE SALUT MENTAL DE MALLORCA, PREDIF-IB (Federació Predif Illes Balears de persones amb discapacitat física), foQua (Foro per la qualitat. Associació empresarial d’entitats sense ànim de lucre del sector de la discapacitat), ONCE ILLES BALEARS, REAS IB (Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària Illes Balears) I COM ENTITAT ADHERIDA, EL FÒRUM D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR DE MENORCA, AMB MÉS DE 3.200 TREBALLADORS QUE HI FORMEN PART I MÉS DE 6.000 VOLUNTARIS, RECLAMEN DE L’ADMINISTRACIÓ SOLUCIONS IMMEDIATES DAVANT AQUESTA GREU SITUACIÓ