La signatura del conveni va coincidir amb l’Acte públic de presentació de la nova Junta Directiva de la Institució.

La Taula del Tercer Sector i Tercer Sector Social-Illes Balears van signar un conveni de col·laboració el passat dia 10 juliol, coincidint amb l’acte de presentació de la nova Junta Directiva de la Taula.

És la primera vegada que la Taula signa un conveni d’aquestes característiques amb una comunitat autònoma de l’Estat. Tercer Sector Social Illes Balears’ es va constituir el 2010 i agrupa fins avui 8 federacions d’entitats socials: Aquestes federacions aglutinen en conjunt 94 entitats, les quals atenen 120.000 persones i ocupen 3.200 professionals.

La Taula del Tercer Sector i ‘Tercer Sector Social Illes Balears’ tenen moltes coses en comú: Per exemple, les dues institucions coincideixen en l’objectiu d’agrupar i representar les entitats del Tercer Sector Social per tal d’enfortir el sector i treballar per al reconeixement dels drets socials, especialment dels col·lectius més vulnerables de la societat, i avançar en el reconeixement del Tercer Sector Social per part de tots els estaments de la societat.

Les entitats que formen part d’aquestes dues institucions (la Taula del Tercer Sector i Tercer Sector Social-Illes Balears) coincideixen en la voluntat de desenvolupar un treball coordinat i en xarxa.

L’acord signat la setmana passada inclou, entre d’altres:

1.- La creació d’una comissió mixta de coordinació formada per dos representants de cada institució, que mantingui actualitzada l’agenda de temes a treballar conjuntament.

2.- Es mantindrà un intercanvi permanent d’informació sobre les propostes de cada institució relacionades amb els temes d’interès per al sector.

3.- Es compartiran investigacions i estudis sobre el tercer sector.

4.- Es compartirà i coordinarà la tasca desenvolupada pels respectius grups de treball de cada institució sobre temes comuns.