El passat 13 d’Abril es constituí el Tercer Sector Social Illes Balears amb la missió d’ aglutinar, amb el consens més ample possible, les xarxes del tercer sector social de les Illes Balears, amb l’objectiu de treballar per la millora del benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes, i de manera prioritària per la seva inclusió social, la consolidació de les xarxes del tercer sector social i de les
entitats que les conformen, i el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les administracions públiques i el conjunt de la societat balear, cercant la màxima incidència en les
polítiques socials de les Illes Balears.
El Tercer Sector Social Illes Balears agrupa a vuit Xarxes:
– Reas Balears
– Feaps Balears
– Foqua
– Unac
– Coordinadora
– Fessmm
– Forum Ong de Menorca
– EAPN-Illes Balears