Les entitats que pertanyen a la economia social i el cooperativisme disposen d’un òrgan per a fomentar el diàleg i la coordinació entre elles i l’administració.