UNICEF Comitè espanyol ha presentat avui l’informe La infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la Infancia. L’organització considera urgent establir un Pacte d’Estat per blindar  els drets de la infància, per abordar aspectes bàsics orientats a la reducció de la pobresa infantil i garantir la igualtat d’oportunitats en educació. En l’anàlisi de la situació de la infància, UNICEF Comitè espanyol insta als agents polítics i socials a situar a la infància com a prioritat i a reconèixer el seu valor en el present i en la construcció de la societat del futur.

Segons dades de l’INE, el 27,5% dels infants (2,3 milions) es troben en risc de pobresa en el nostre país, fet que indica com la pobresa té rostre d’infant. Aquesta taxa de pobresa té entre les seves causes el nombre de llars amb infants on tots els adults es troben sense feina, el qual s’ha triplicat des de 2007 i s’acosta al milió.

L’evolució de benestar i de la igualtat d’oportunitats en educació manifesta que les polítiques d’infància no estan essent efectives per frenar la pobresa i la desigualtat.

La suma de les dades i els arguments que recull l’informe, ha portat a UNICEF Comitè espanyol a plantejar amb urgència un Pacte d’Estat per a la infància. Avui s’inicia un procés de treball amb l’objectiu de la consecució del Pacte estatal , en el que es vol involucrar a  més d’infants i famílies, partits polítics, organitzacions socials, sindicats, empresaris i societat en general. La proposta del Pacte està oberta al recolzament i aportacions de la ciutadania a través de la pàgina web: www.unicef.es/pactoinfancia

Pel què fa a l’àmbit autonòmic, són ja nou comunitats autònomes en les que es troba vigent un Pacte d’infància, fet que demostra  com el consens és possible. A les Illes Balears, des de novembre de 2013, es troba vigent el Pacte Balear per a la Infància, signat per tots els grups polítics amb representació parlamentària. Aquest fet ens marca el camí a recórrer per aconseguir resultats concrets i tangibles per a tots els infants.

UCE_Informe Infancia en España 2014