PIC7F2.tmp

El maig de 2005 diverses entitats de les Illes Balears ens associàrem per tal de combatre la pobresa i l’exclusió social del nostre entorn. Amb aquest objectiu neix la XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL. EAPN– ILLES BALEARS.
Som una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre.
A més a més, estam associats amb L’EAPN (European Anti Poverty Network), xarxa europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social que neix a Brussel·les l’any 1990 com a coalició independent d’ONGs. És un òrgan de consulta per part del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea d’ONG’s per a l’ acció social. Està constituïda per més de 25 xarxes nacionals i 22 organitzacions d’àmbit europeu.
També formem part de L’EAPN- ES, la xarxa de l’Estat Espanyol que es creà el 2004 i la formen 15 xarxes de les diferents autonomies i 14 entitats estatals. El dia 18 de maig de 2005 es va constituir l’ EAPN-ILLES BALEARS. XARXA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL. L’EAPN (European Anti Poverty Network) és una xarxa de lluita contra la pobresa i l’exclusió social integrada per 20 xarxes nacionals i 25 organitzacions europees.